Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2017
Debate Festival: Building Strong Oratory Skills in QLS Learners The first QLS Pan-Hellenic Online Debate Festival is now a reality.  Primarily as educators, QLS schools are aware of the overwhelming academic research supporting the many benefits that accrue as a result of having learners engage in debate in the classroom. …
Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2016
Το QLS πιστεύει ότι όλα τα σχολεία QLS πρέπει να διοργανώσουν ομάδες για Debates. Το debate,το σημαντικότερο πανεπιστημιακό αγώνισμα παγκοσμίως διευκολύνει την συμμετοχή των σπουδαστών σε μια πραγματικά απαιτητική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας  « τις λέξεις σαν όπλα τους» όπως το θέτει ο Denzel Washington στο film The Great Debaters, 2007. Η…

Συνεργασίες QLS

QLS 300X250 NEW 15 ΧΡΟΝΙΑ

jobs