Γιατί QLS;

Τι κερδίζει ένα Σχολείο Μέλος του QLS;

 1. Εκπαίδευση
 2. Συνέδρια και Ημερίδες Καθηγητών
  To QLS αποδεικνύει έµπρακτα το ενδιαφέρον και την προσοχή του για το ρόλο των καθηγητών στην εκπαιδευτική αλυσίδα, µέσα από ενηµερωτικά  συνέδρια και διοργανώσεις.
 3. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  Το QLS συμμετέχει στην Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση», µε τίτλο «Improving Standards of Quality in Adult Language Education”. Σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή ενός πλαισίου για την αξιολόγηση της ποιότητας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων. Παράλληλα, το QLS μετέχει δυναμικά και στα συνέδρια EAQUALS με ανταλλαγή ιδεών και παρουσίαση των δικών του, πρωτοποριακών προγραμμάτων.
 4. Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
  Το QLS  έχοντας  την τεχνογνωσία  αλλά και τις κατάλληλες συνεργασίες προσφέρει στα Σχολεία μέλη του , την δυνατότητα να εφαρμόσουν  καινοτόμα εκαπιδευτικά  προγράμματα «Διαφοροποιημένης διδασκαλίας»   όπως το  ΜΙ Guide  (Multiple Intelligence Guide  ) & QLS (QLS Learning Profile ),  λαμβάνοντας  υπόψη το μαθησιακό προφιλ των μαθητών . Έτσι , κάθε Σχολείο έχει την δυνατότητα να προσφέρει πραγματικά εξατομικευμένες και σύγχρονες υπηρεσίες μάθησης που οδηγούν τους μαθητές του , στην επιτυχία !
 5. Marketing Support
  Το Δίκτυο QLS µε κοινές αλλά και εξατομικευμένες ενέργειες marketing, υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα των µελών του, στοχεύοντας στην διατήρηση των υπαρχόντων μαθητών και την αύξηση του πελατολογίου.
 6. Business Support
  Τα µέλη του QLS απολαμβάνουν επιχειρηματική καθοδήγηση από Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας και Marketing για να μπορούν να  εργαστούν  στοχευμένα πάνω στην ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης.
 7. Διήμερα meetings ανταλλαγής απόψεων & ιδεών του κλάδου
  Κάθε χρόνο διοργανώνονται 3 meetings όπου όλα τα μέλη του Δικτύου QLS εκπαιδεύονται και ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες πάνω στους επαγγελματικούς προβληματισμούς τους.

Συνεργασίες QLS

QLS 300X250 NEW 15 ΧΡΟΝΙΑ

jobs