Οι μαθητές, οι γονείς και οι καθηγητές μιλούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του QLS.

Ο τρόπος που τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών QLS εμπλουτίζουν την μάθηση της ξένης γλώσσας ώστε οι μαθητές του να αποκτούν μια ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία μάθησης και εφόδια για την μετέπειτα ζωή τους αποτυπώνεται καλύτερα μέσα από τις μαρτυρίες των ίδιων των μαθητών. Δείτε 4 videos με τις αυθεντικές απόψεις των μαθητών (των γονέων και των καθηγητών) για το JUMP, την Εθελοντική Δράση Anti-Bullying και το Debate Festival!

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλη του QLS

Σας ενδιαφέρει το παιδί σας να μάθει Αγγλικά με τις μεθόδους του QLS?

Επικοινωνήστε με το κοντινό σας κέντρο ξένων γλωσσών.

Μόνιμες Συνεργασίες του Δικτύου Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS