Συνεργασίες (School of Excellence)

To School of Excellence αντιπροσωπεύει στα σχολεία QLS τα προγράμματα που δημιουργούνται για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την διδασκαλία μας με πρωτότυπο και πρωτοποριακό υλικό. Είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν στους μαθητές μας σύνδεση της γλώσσας που διδάσκονται με την πραγματική ζωή, τον κόσμο αλλα και τις δεξιότητες που θα τους χρειαστούν αργότερα.

Το School of Excellence είναι η ομπρέλα κάτω από την οποία στεγάσαμε όλες τις διαφορετικότητας ενός σχολείου μέλους του QLS. Είναι όλα αυτά που θα βρείτε μόνο σε ξενόγλωσσα σχολεία QLS.

Ενδεικτικά Αναφέρουμε:

jump-logo-final

Ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας για πρωτάκια με το όνομα JUMP

bilingual-life-final

Ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας για Pre-Juniors με το όνομα Bilingual Life

Διδασκαλία «How to Debate» και συμμετοχή σε Εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς Debate

qlp-logo-final

QLP – Ευαισθητοποίηση των σχολείων μελών στη διαφοροποιημένη διδασκαλία

aa5045f13216477abf2a0e16a08acd59_XL

ΜΑΘΑΙΝΩ να ΜΑΘΑΙΝΩ - Ευαισθητοποίηση των μαθητών στους δικούς τους προσωπικούς τρόπους μελέτης

Δράσεις Εθελοντισμού

Μαθητικά Συνέδρια

Exam Guides – Εγχειρίδια για επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας

Study Planners – Ντοσιέ οργάνωσης μελέτης & ύλης.

Oral Mock Tests – Εξετάσεις προσομοίωσης Προφορικών και Γραπτών για σχολεία από όλη την Ελλάδα