ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η λέξη QUALITY εμπεριέχεται μέσα στο όνομα του QLS (Quality in Language Services), το οποίο πέρα από την υποστήριξη που δίνει στα σχολεία μέλη του για την επίτευξη συγκεκριμένων προτύπων ποιότητας, φρόντισε για την δική του πιστοποίηση ποιότητας με ISO 9001.