QLS iLearn Platform

Η χρήση των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας έχουν αναδιαμορφώσει την καθημερινότητα και τις αντιλήψεις του σύγχρονου κόσμου. Σε επίπεδο επικοινωνίας, εργασίας και διασκέδασης η διείσδυση των τεχνολογικών επιτευγμάτων έχει σχηματίσει νέες ανάγκες και κυρίως νέες δυνατότητες με συνέπεια την εξελικτική πορεία ως προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό το οποίο παραμένει στάσιμο από πολλές απόψεις είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος διδάσκεται. Το παραδοσιακό σχολείο θεωρείται ως αναποτελεσματικό και βαρετό από πολλούς μαθητές με τις περισσότερες σχολικές μονάδες να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα γύρω από την εύρεση μεθόδων κινητοποίησης των εκπαιδευομένων (Lee & Hammer, 2011).

Το QLS αντιλαμβανόμενο τις προκλήσεις για τις ανάγκες των μαθητών του 21ου αιώνα προχώρησε στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Διαδικτυακής μάθησης QLSiLearn.

Η εκπαιδευτική αυτή πλατφόρμα αποτελεί ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης το οποίο στοχεύει στην μετατροπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μια σύγχρονη προσέγγιση η οποία συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο η νέα γενιά ψυχαγωγείται και μαθαίνει.

Διαδικτυακή Μάθηση QLS-iLearn

Το πλαίσιο γύρω από την δημιουργία της βασίζεται  στη θεωρία της αυθεντικής μάθησης, η οποία αποσκοπεί στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της μάθησης στο σχολείο και της πραγματικής ζωής (Herigton, 2001).

Με γνώμονα το κενό απόδοσης και το θεωρητικό πλαίσιο προχώρησε η ανάπτυξη του υλικού και της πλατφόρμας QLSiLearn.

Αναλυτικότερα παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αλληλοεπιδράσουν ψηφιακά με τους συμμαθητές τους μέσα από τα forum συζητήσεων, έτσι ώστε πάντα υπό το πρίσμα της θεώρησης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, να επιτευχθεί η προαγωγή της γνώσης. Στα forum oι μαθητές ενθαρρύνονται να διατυπώνουν τις απόψεις τους στην γλώσσα διδασκαλίας για οποιαδήποτε θέματα τους ενδιαφέρουν και όχι μονάχα μέσα σε στοχευμένες ασκήσεις αποξενωμένες από το συγκείμενο τους.

Επιπρόσθετα γίνεται αξιοποίηση των μεθόδων της παιχνιδοποιημένης μάθησης και της διδασκαλίας μέσω των λεγόμενων σοβαρών παιχνιδιών. Με τον όρο παιχνιδοποίηση (Gamification) νοείται η χρήση των μηχανισμών παιχνιδιού σε μη παιγνιώδεις καταστάσεις  (Detering, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011), ενώ ως σοβαρά παιχνίδια (serious games) κατατάσσονται τα ψηφιακά εκείνα παιχνίδια τα οποία αναπτύχθηκαν με ξεκάθαρο εκπαιδευτικό ορίζοντα (Ranking & Vargas, 2008). Η χρήση των παραπάνω μεθόδων αποσκοπεί στην  βελτίωση της εμπειρία του μαθητή και στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος του, οδηγώντας τον εντέλει σε μεγαλύτερη αφοσίωση με την γνωστικό αντικείμενο, δίνοντας νόημα στην εκπαιδευτική τους εμπειρία (Groff, Howells & Cranmer, 2010).

Σε αντιδιαστολή με την πλειοψηφία των διαθέσιμων λύσεων ηλεκτρονικής υποστήριξης της μάθησης, η Διαδικτυακή πλατφόρμα QLSiLearn βάζει τον μαθητή στο επίκεντρο κι όχι το υλικό που προσφέρει, πάντα αντιλαμβανόμενη της ιδιαιτερότητές του και τις ανάγκες του, απαγκιστρωμένη από συγκεκριμένα curricula ή εκδοτικούς οίκους. Η QLSiLearn αποτελείται από ειδικά κατασκευασμένο διδακτικό υλικό από  συνεργάτες του Δικτύου και πρωτοπόρους της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Ακολουθεί την ύλη των επιπέδων σύμφωνα με το
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες (CEFR) και περιλαμβάνει:

Διαδραστικές παρουσιάσεις πάνω στις επιμέρους διδακτικές ενότητες

Παιχνιδοποιημένες ασκήσεις

Μηχανισμούς άμεσης ανατροφοδότησης των μαθητών

Συστήμα πόντων

Πίνακες κατάταξης

Βραβεία όπως κονκάρδες (badges), μπάρες προόδου και ψηφιακά ανδρείκελα (avatars)

Επιτραπέζια εικονική πραγματικότητα (non immersive virtual reality)

Επεξηγηματικά video φτιαγμένα για τους μαθητές του QLS

Forum επικοινωνίας

Μια πλατφόρμα Διαδικτυακής μάθησης, αν και αποτελείται από μηδενικά και άσσους καθώς πρακτικά είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος χρίζει συνεχούς αναδιαμόρφωσης και εμπλουτισμού. Όπως οι ανάγκες των μαθητών μεταβάλλονται, έτσι και η QLS-iLearn οφείλει να εξελίσσεται, προσφέροντας στους μαθητές την δυνατότητα να βιώνουν μια ψυχαγωγική και συνάμα επωφελή εκπαιδευτικά εμπειρία.

PROMO VIDEOS

Τελευταία Νέα του QLS iLearn Platform

QLS’s Second “Christmas Tea with Lucinda Dickens Hawksley”

QLS’s unique literary online event, featuring acclaimed author and descendant of Charles Dickens, Lucinda Dickens Hawksley, returned last Christmas for yet another festive afternoon tea. Students of all ages from 42 schools, members of the QLS Pan-Hellenic Network of foreign …

Jump

JUMP. Άλμα στη διδασκαλία των αγγλικών! Καλώς ήλθατε στον κόσμο του Δικτύου Ανεξάρτητων Κέντρων Γλωσσών QLS (Quality in Language Services) και της JUMP. Η μέθοδος QLS – JUMP απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 8 ετών, εστιάζεται στη συστηματική διδασκαλία των …

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 4 SCHOOLS ΤΗΣ ΕΠΑΦΟΣ

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλη του QLS

Σας ενδιαφέρει το QLS iLearn Platform?

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για περισσότερες πληροφορίες.

Μόνιμες Συνεργασίες του Δικτύου Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS