Χορήγηση Τεστ Αυτοεκτίμησης

  • Αν έχετε κωδικό

    Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο…

    Ariston Test

  • Αν δεν έχετε κωδικό QLP

    Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μέλος του QLS για να τον προμηθευτείτε.

    Μέλη Δικτύου QLS