Συνέχισε να Χαμογελάς με το QLS! “From Children to Children”

 

 Ο εθελοντισμός δίνει την ευκαιρία να διδάξουμε στα παιδιά μας έννοιες όπως συμπόνια, ανθρωπισμό, ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και αλτρουισμό. Μέσω της προσφοράς, τα παιδιά αποκτούν αίσθηση της αυτοεκτίμησης και της ολοκλήρωσης.

Στην προσπάθειά του να ανεβάσει τον πήχη στην εκπαίδευση και παράλληλα να αφομοιώσει τις κοινωνικές πτυχές της, το Educational Team του QLS σκέφθηκε να συμπεριλάβει την ιδέα του εθελοντισμού στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του QLS. Με αυτόν τον τρόπο, πέρα από την γλώσσα, οι μαθητές μας θα αποκομίζουν ήθη όπως αυτά που περιγράφονται παραπάνω.

Στόχος μας είναι να ανάψουμε μια σπίθα που ίσως φουντώσει το πνεύμα του εθελοντισμού. Μια τέτοια σπίθα μπορεί να ανάψει με τη διδασκαλία της σημασίας που έχει η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και μέσα από την συμμετοχή και υποστήριξη φιλανθρωπικών οργανισμών σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

Μιας και το ευκολότερο πράγμα που μπορεί να προσφέρει κανείς είναι το χαμόγελο, το QLS αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την φράση KEEP SMILING WITH QLS!” σαν τίτλο του νέου αυτού project. Όλα θα αρχίσουν με την ενεργοποίηση των μαθητών σε μια προσπάθεια να φέρουν το χαμόγελο στα πρόσωπα εκείνων που έχουν ανάγκη. Κάτι που μπορεί να γίνει πραγματικότητα με μια καλή κουβέντα, ένα χέρι βοηθείας ή ένα μικρό δωράκι. Αυτή η χρονιά θα είναι αφιερωμένη στα παιδιά, για αυτό θα χρησιμοποιηθεί και ο τίτλος FROM CHILDREN TO CHILDREN.

Η έναρξη του νέου αυτού project θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου, που είναι η Διεθνής Ημέρα Χαμόγελου. Η ημέρα αυτή είναι την πρώτη Παρασκευή κάθε έτους. Η διάρκειά του θα είναι καθ’ όλον το έτος με μια σειρά από μοναδικές δράσεις και γεγονότα που στόχο θα έχουν την ευαισθητοποίηση των παιδιών στα σχολεία QLS.