Τι κερδίζει ένα Σχολείο Μέλος του QLS;

Τα μέλη απολαμβάνουν έναν σημαντικό αριθμό από προνόμια. Μερικά από αυτά είναι:

 • Η χρήση της Εταιρικής ταυτότητας του QLS (λογότυπα μελών κλπ)
 • Η συμμετοχή σε κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα (Jump, Bilingual Life).
 • Η συμμετοχή σε κοινές ενέργειες προώθησης (marketing).
 • Η χρήση έτοιμων εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών τους (Materials Bank), όπως templates για δημιουργία διάφορων ποιοτικών διαδικασιών
 • Η συμμετοχή στην εφαρμογή του QLP (Quality Language Profile) με τα ARISTON tests Πολλαπλής Μαθησιακής Νοημοσύνης και χρήση των guides, files, posters, banners και leaflets – σε τελικά εκτυπώσιμα αρχεία καθώς και QLP λογότυπα
 • Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Cambridge & Peoplecert μέσω του εξεταστικού Κέντρου του QLS με πολλά ποιοτικά και οικονομικά οφέλη
 • Δυνατότητα οργάνωσης CELTA Courses locally
 • Η δυνατότητα συμμετοχής σε online exams στο δικό τους χώρο
 • Η χρήση του study planner του QLS
 • Η χρήση των Exam Guides του QLS
 • Η συμμετοχή στο QLS Debate Club και χρήση του Debate Guide
 • Η συμμετοχή σε κοινές δράσεις που δίνουν προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες τους
 • Η εκπαίδευση καθηγητών σε σεμινάρια
 • Η επιλογή εργαζομένων στα σχολεία τους για εκπαίδευση Exam Supervisors, Invigilators & Oral Examiners
 • Το VETO εισδοχής
 • Η διαθεσιμότητα για χρήση του one2one, ενός προγράμματος για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα ιδιαίτερα μαθήματα.
 • Η διαθεσιμότητα για χρήση του ELP (European Language Portfolio)
 • Η δυνατότητα να μοιράζονται εμπειρίες με αγαπημένους (μη ανταγωνιστικούς) συναδέλφους και να παίρνουν ιδέες αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Η δυνατότητα να συμμετέχουν (ως μέλη του QLS) στα διεθνή Συνέδρια του EAQUALS (eaquals.org), του οποίου το QLS είναι μέλος.
 • Το τέλος στο αίσθημα της μοναξιάς και του μοναχικού καβαλάρη που είναι σύνηθες στο κλάδο του ELT