Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παιδείας

Η ευθύνη για το περιβάλλον μας λαμβάνεται πολύ σοβαρά από τα μέλη του QLS, που πιστεύουν ότι όσοι θα φροντίζουν τον πλανήτη μας στο μέλλον θα πρέπει να κατανοούν τον πλανήτη που ζούμε και τον αντίκτυπο που έχουν οι καθημερινές δραστηριότητες στη φύση. Στο QLS πιστεύουμε πως οι εκπαιδευτικοί κάθε επιπέδου εκπαίδευσης έχουν καθήκον να ευαισθητοποιήσουν τους νέους σε όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα και επίσης να τους ενθαρρύνουν να είναι ενεργοί στην προστασία της φύσης.

Τα σχολεία QLS και το προσωπικό τους έχουν απόλυτα κατανοήσει τον σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο που θα παίξει η βιωσιμότητα στο μέλλον σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εξαιτίας αυτού φιλοδοξούμε να μεταλαμπαδεύσουμε στους μικρούς μας μαθητές καλές πρακτικές, όπως αποφυγή σκουπιδιών, εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποίηση συσκευών, περισσότερο περπάτημα και λιγότερη χρήση αυτοκινήτου, μη σπατάλη φαγητού κ.ο.κ.

Ενθαρρύνουμε τους μικρούς μας μαθητές να οικειοποιηθούν τη μικρή τους γωνιά σε αυτό τον κόσμο, επιτρέποντάς τους να ανακαλύψουν τον ρόλο τους στην προστασία της φύσης, πείθοντάς τους παράλληλα έτσι, να είναι μέρος της λύσης. Και, δεδομένου ότι είμαστε σχολεία ξένων γλωσσών τα κάνουμε όλα αυτά ενώ χτίζουμε γλωσσικές ικανότητες L2.

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παιδείας του QLS:

  • Ασχολείται με τρέχοντα παγκόσμια και τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Δημιουργεί μια αίσθηση σκοπού μέσα στη σχολική κοινότητα
  • Εμπλουτίζει την εκπαιδευτική εμπειρία
  • Καλύπτει το περιεχόμενο της γλώσσας L2
  • Προάγει έναν υγιεινό τρόπο ζωής
  • Παρέχει ευκαιρίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να κάνουν την φωνή τους να ακουστεί

Το να διδάσκουμε στους νέους μας την αξία της βιωσιμότητας είναι ωφέλιμο για αυτούς, για τη χώρα μας αλλά και για τον ευρύτερο κόσμο! Το πρόσθετο πλεονέκτημα όμως είναι η διδασκαλία της αξίας αυτής μέσω της γλώσσας!

Τελευταία Νέα του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παιδείας

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλη του QLS

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παιδείας ?

Επικοινωνήστε με το κοντινό σας κέντρο ξένων γλωσσών.

Μόνιμες Συνεργασίες του Δικτύου Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS