Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Μαθαίνω να Μαθαίνω

Ενισχύω τις δεξιότητές μου και
Μαθαίνω να Μαθαίνω

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Έχει διαφορετικές δυνατότητες, ταλέντα, δεξιότητες, γνώσεις. Γιατί λοιπόν η μελέτη και ο τρόπος που μαθαίνει να μην είναι εξίσου ξεχωριστός; Αυτό ακριβώς είναι το «Μαθαίνω να Μαθαίνω». Είναι 6 σεμιναριακοί κύκλοι εκπαίδευσης, βασισμένοι σε συγκεκριμένη μεθοδολογία μάθησης η οποία βοηθά τον κάθε μαθητή να στηρίζεται στις ικανότητες και τα προσόντα του, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις δεξιότητες που τον χαρακτηρίζουν.

Μέσα από το QLP (QLS Learning Profile), ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει το ξεχωριστό Μαθησιακό του Προφίλ.

Στη συνέχεια διδάσκεται τρόπους που του ταιριάζουν ώστε να καταλαβαίνει, να θυμάται και να επεξεργάζεται ευκολότερα τις νέες πληροφορίες. Με αυτό τον τρόπο η μελέτη γίνεται πιο αποδοτική με λιγότερο άγχος και σε λιγότερο χρόνο.

Μαθαίνω να Μαθαίνω Σημαίνει

Μαθαίνω να στηρίζομαι στα δυνατά μου σημεία

Μαθαίνω να προσπερνώ τις αδυναμίες μου

Μαθαίνω να έχω κίνητρα και θετική στάση στη μάθηση

Μαθαίνω να έχω ώριμη και κριτική σκέψη

Μαθαίνω να έχω δυνατή μνήμη και συγκέντρωση

Μαθαίνω να διαχειρίζομαι το χρόνο μου

Μαθαίνω να οργανώνω καλύτερα τα καθήκοντά μου

Μαθαίνω να κατακτώ και να ανακαλώ τη γνώση

Είτε πρόκειται για το σχολείο, το ωδείο, ακόμα και τον αθλητισμό, το Μαθαίνω να Μαθαίνω βοηθά το παιδί να κατακτά κάθε τομέα με τον πιο κατάλληλο, αλλά και πιο εύκολο τρόπο!

Έτσι, πετυχαίνει καλύτερες επιδόσεις, αλλά το σημαντικότερο όλων προσωπική βελτίωση και εξέλιξη που θα το ακολουθούν σε όλη του τη ζωή.

Τελευταία Νέα για τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Μαθαίνω να Μαθαίνω

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλη του QLS

Θέλετε το παιδί σας να μάθει με την μέθοδο Μαθαίνω να Μαθαίνω?

Επικοινωνήστε με το κοντινό σας κέντρο ξένων γλωσσών.

Μόνιμες Συνεργασίες του Δικτύου Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS