Εξετάσεις Cambridge στα Μέσα της Διαδρομής

Οι εξετάσεις αγγλικών του πανεπιστημίου Cambridge για μαθητές που έφθασαν στα γνωστά pre-intermediate και intermediate επίπεδα, και αντιστοιχούν πλέον στα επίπεδα Α2 και Β1 του CEFR είναι το Key English Test (γνωστό ως KET) και το Preliminary English Test (γνωστό ως PET). Οι εξετάσεις αυτές δημιουργήθηκαν από το Cambridge English και έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθούν γονείς και παιδιά να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης των αγγλικών που έχουν φθάσει και να προετοιμασθούν για το επόμενο ή να κάνουν διορθωτικές κινήσεις αρκετά νωρίς στην πορεία τους προς την καλή γνώση και χρήση της γλώσσας.

Αγαπητοί γονείς,

Αν θέλαμε να φανταστούμε πως είναι να μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα, θα έπρεπε να τον δούμε να ανεβαίνει σε μια σκάλα. Τα  σκαλοπάτια Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 & Γ2 αποτελούν και τα επίπεδα γνώσης που αποκτά ο κάθε μαθητής.

Το καλό με αυτή τη σκάλα είναι ότι κάθε επίπεδο καθορίζεται από την περιγραφή των όσων μπορεί κανείς να κάνει στις πιο κάτω γλωσσικές δεξιότητες:

  1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening).
  2. Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading).
  3. Εκφορά προφορικού λόγου (Speaking).
  4. Σύνταξη γραπτού λόγου (Writing).

Για να γνωρίζουν οι γονείς αν το παιδί έχει πραγματικά πατήσει πάνω σε κάποιο από αυτά τα σκαλοπάτια, προσφέρονται εξετάσεις από διάφορους εξεταστικούς φορείς που πιστοποιήσουν ότι ο μαθητής κατέχει τις παραπάνω δεξιότητες σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας

Το Cambridge είναι παγκοσμίως ο πιο καταξιωμένος εξεταστικός φορέας και οι εξετάσεις που προσφέρει στο κάθε επίπεδο είναι γραμμένες στο κάθε σκαλί στο διπλανό σχήμα.

Η πιστοποίηση είναι μια σταδιακή διαδικασία και είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε γονείς και μαθητές να μπορούν να έχουν μια επιβεβαίωση, από έναν εξεταστικό φορέα όπως το Cambridge, ότι πράγματι έφθασαν στο στόχο τους και πάτησαν στο συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης.

Η φοβία της αξιολόγησης δεν έχει τόπο σε εξετάσεις διάγνωσης του επιπέδου όπως αυτές των Key English Test (γνωστό ως KET) και Preliminary English Test (γνωστό ως PET), σε επίπεδα Α2 και Β1 αντιστοίχως. Τα αποτελέσματα τους καθοδηγούν μαθητές και δάσκαλους σε διορθωτικές κινήσεις.

 

Σας καλούμε να επιμείνετε για τη συμμετοχή των παιδιών στις εξετάσεις Key και Preliminary, γιατί ο καλός ταξιδευτής πρέπει να βάζει ενδιάμεσους προορισμούς και συχνά να ελέγχει τη διαδρομή του.

Με πολλές ευχές για καλή πρόοδο!

Το τμήμα εξετάσεων του QLS

Δύο επίπεδα για pre-intermediate & Intermediate μαθητές

Οι εξετάσεις διατίθενται σε δύο επίπεδα Α2 – Key English Test και B1 – Preliminary English Test και διατίθεται τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες. Έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά και με την ποιότητα που διακρίνει το Cambridge και αντιστοιχούν ακριβώς στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες (γνωστό ως CERF).

Key English Test (γνωστό ως KET)

Το ΚΕΤ είναι οι πρώτες εξετάσεις γλωσσομάθειας του Cambridge που είναι διαθέσιμες και σε ενήλικες και παρόλο που το επίπεδο Α2 δεν αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ, οι εξετάσεις Key English αποτελούν μια καλή ευκαιρία για εξοικείωση με τις εξετάσεις του επομένου επιπέδου, που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ. Παράλληλα είναι ένας πολύ καλός τρόπος ελέγχου της προόδου των μαθητών.

Οι εξετάσεις ΚΕΤ έχουν τρία μέρη:

  • Reading & Writing – 1 ώρα και 10 λεπτά
  • Listening – 25 λεπτά &
  • Speaking – 8 ως 10 λεπτά

Preliminary English Test (γνωστό ως PET)

Οι εξετάσεις Preliminary English Test είναι οι πρώτες εξετάσεις γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, και δίνουν 10 μόρια σε αιτήσεις εργασίας στο Ελληνικό Δημόσιο. Παράλληλα είναι και ένας πολύ καλός τρόπους ελέγχου της προόδου των μαθητών και προετοιμασίας για ανώτερες εξετάσεις.

Οι εξετάσεις PET έχουν τρία μέρη:

  • Reading & Writing – 1 ώρα και 30 λεπτά
  • Listening – 30 λεπτά &
  • Speaking – 10 ως 12 λεπτά

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Cambridge για όλους τους μαθητές

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλη του QLS

Σας ενδιαφέρουν οι Εξετάσεις Cambridge?

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για περισσότερες πληροφορίες.

Μόνιμες Συνεργασίες του Δικτύου Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS