Συνεργασίες (School of Excellence)

QLS | Network of certified Foreign Language Schools in Greece

To School of Excellence αντιπροσωπεύει στα σχολεία QLS τα προγράμματα που δημιουργούνται για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την διδασκαλία μας με πρωτότυπο και πρωτοποριακό υλικό. Είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν στους μαθητές μας σύνδεση της γλώσσας που διδάσκονται με την πραγματική ζωή, τον κόσμο αλλα και τις δεξιότητες που θα τους χρειαστούν αργότερα.

Το School of Excellence είναι η ομπρέλα κάτω από την οποία στεγάσαμε όλες τις διαφορετικότητας ενός σχολείου μέλους του QLS. Είναι όλα αυτά που θα βρείτε μόνο σε ξενόγλωσσα σχολεία QLS.

Ενδεικτικά Αναφέρουμε:

QLS | Network of certified Foreign Language Schools in Greece

Ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας για πρωτάκια με το όνομα JUMP

QLS | Network of certified Foreign Language Schools in Greece

Ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας για Pre-Juniors με το όνομα Bilingual Life

Διδασκαλία «How to Debate» και συμμετοχή σε Εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς Debate

QLS | Network of certified Foreign Language Schools in Greece

QLP – Ευαισθητοποίηση των σχολείων μελών στη διαφοροποιημένη διδασκαλία

QLS | Network of certified Foreign Language Schools in Greece

ΜΑΘΑΙΝΩ να ΜΑΘΑΙΝΩ - Ευαισθητοποίηση των μαθητών στους δικούς τους προσωπικούς τρόπους μελέτης

Δράσεις Εθελοντισμού

Μαθητικά Συνέδρια

Exam Guides – Εγχειρίδια για επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας

Study Planners – Ντοσιέ οργάνωσης μελέτης & ύλης.

Oral Mock Tests – Εξετάσεις προσομοίωσης Προφορικών και Γραπτών για σχολεία από όλη την Ελλάδα