24 Απρίλιος

QLS Debate Club

Το QLS πιστεύει ότι όλα τα σχολεία QLS πρέπει να διοργανώσουν ομάδες για Debates. Το debate,το σημαντικότερο πανεπιστημιακό αγώνισμα παγκοσμίως διευκολύνει την συμμετοχή των σπουδαστών σε μια πραγματικά απαιτητική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας  « τις λέξεις σαν όπλα τους» όπως το θέτει …