Μαθαίνω να μαθαίνω με το QLS

Κάθε άνθρωπος εκδηλώνει τάση και ευφυή συμπεριφορά προς συγκεκριμένους γνωσιακούς / γνωστικούς τομείς και αφομοιώνει γνώσεις, μαθαίνει και συμπεριφέρεται στο περιβάλλον του. Το πρόγραμμα «Μαθαίνω να Μαθαίνω» αξιοποιεί τα ευρήματα δύο εξελιγμένων τεστ ανάλυσης της προσωπικότητας των μαθητών: α) ARISTON-MI, μέσω του οποίου γίνεται διάγνωση του μαθησιακού χάρτη των μαθητών, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει ο καθένας, και β) ARISTON-Self-esteem, μέσω του οποίου καταγράφεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή, δηλαδή η προσωπική κρίση της αξίας του, η οποία εκφράζεται με τις στάσεις που υιοθετεί αναφορικά με τον εαυτό του, την οικογένειά του και το Σχολείο. Στόχος μας είναι η καλλιέργεια τόσο των νοητικών όσο και των συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων με ισχυρή αυτοεκτίμηση ικανών να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Το πρόγραμμα «Μαθαίνω να Μαθαίνω» είναι δομημένο σε σεμιναριακούς κύκλους και διεξάγεται σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Ψυχομετρικής Σειράς Άριστον, Computer Academy  Ltd.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

Μαθαίνω να στηρίζομαι στα δυνατά μου σημεία και να προσπερνώ τις αδυναμίες μου.
Μαθαίνω να έχω κίνητρα και θετική στάση στην μάθηση.
Μαθαίνω να έχω ώριμη και κριτική σκέψη.
Μαθαίνω να έχω δυνατή μνήμη και συγκέντρωση.
Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου.
Μαθαίνω να οργανώνω καλύτερα τα καθήκοντα μου.
Μαθαίνω να κατακτώ και να ανακαλώ την γνώση.

Είτε πρόκειται για το σχολείο, το ωδείο, ακόμα και τον αθλητισμό, το Μαθαίνω να Μαθαίνω βοηθάει το παιδί, να κατακτάει κάθε τομέα, με τον ποιό κατάλληλο αλλά και ποιό εύκολο τρόπο.

Ενημερωθείτε για τους νέους σεμιναριακούς κύκλους εκπαίδευσης  στο πλησιέστερο  Κέντρο  Ξένων Γλωσσών , Μέλος του Δικτύου QLS .

 

 

[pdf-embedder url=”https://www.qls.gr/wp-content/uploads/2018/03/1fyllo_mnm-1.pdf” title=”1fyllo_mnm”]